In principal, pentru efectuarea analizei de risc la securitate fizica, sunt necesare urmatoarele actiuni:
1. Vizionarea fiecarui obiectiv (in vederea colectarii informatiilor necesare intocmirii analizei de risc la securitate fizica);
2. Intocmirea analizei de risc la securitate fizica;
3. Asumarea de catre beneficiar a analizei de risc si depunerea acesteia la organele abilitate (Politie), daca este cazul.

Documentatia privind analiza de risc contine:

a) Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica, care cuprinde:

 • nominalizarea unitatii, obiectul de activitate al acesteia si scopul evaluarii;
 • amplasarea geografica a unitatii, vecinatati, cai de acces, alti factori externi cu impact asupra activitatii unitatii;
 • cadrul organizational intern, politici si responsabilitati privind securitatea fizica a unitatii beneficiare;
 • sursele de risc la securitatea fizica, zonele de impact, evenimentele produse si cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluata, precum si potentialele consecinte asupra persoanelor si activitatii;
 • analizarea riscurilor identificate;
 • estimarea riscurilor la securitatea fizica;
 • stabilirea cerintelor, masurilor si mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmeaza a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic si operational;
 • estimarea costurilor de securitate, in functie de masurile de securitate propuse si nivelul de risc asumat;
 • concluziile raportului, in care se propun una sau mai multe optiuni de tratare a riscurilor in vederea incadrarii in domeniul acceptabil al riscului de securitate fizica, mentionand concret dimensionarea dispozitivului de paza, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efractie, control acces si alarmare, elementele de protectie mecanofizica, precum si alte masuri.

b) Grila de evaluare, specifica obiectului de activitate;

c) Documente – suport:

 • chestionare;
 • declaratii;
 • alte documente specifice, date obtinute si folosite in procedura de evaluare.

Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica si grila de evaluare se semneaza de catre evaluator.

Documentatia se inregistreaza la unitatea beneficiara dupa asumarea de catre conducatorul acesteia, urmand ca in termen de 60 de zile sa se realizeze implementarea masurilor stabilite.

Analiza de risc se efectueaza inaintea instituirii masurilor de securitate si se revizuieste in una dintre urmatoarele situatii:

 • cel putin o data la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni si externi care genereaza  si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii;
 • in cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiva;
 • in cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, functionale sau a obiectului de activitate al unitatii.

Persoana autorizata sa efectueze analiza de risc la securitate fizica din partea STOV Security S.R.L. este inscrisa in Registrul National al Evaluatorilor de risc la Securitate Fizica (R.N.E.F.S), pozitia 555.