Asa cum reiese din prevederile Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, la art. 2, alin. 1) este prevazut: „Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza acestora.”

Articolul sus mentionat este pus in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor din 11.04.2012, art. 2, aliniatele:
(1) In vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege, unitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din Lege, denumite in continuare unitati indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de detinere a bunurilor ori valorilor, trebuie sa adopte masuri de securitate in formele prevazute de Lege, completate cu masuri procedurale.
(2) Cerintele minimale de securitate, pe zone functionale si categorii de unitati, sunt prevazute in anexa nr. 1 din Norma.
(3) Adoptarea masurilor de securitate prevazute la alin. (1) se realizeaza in conformitate cu analiza de risc efectuata de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experti abilitati, care detin competente profesionale dobandite pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica.