HOTARARE   Nr. 130 din 24 februarie 2005
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

Act de baza
Hotararea Guvernului nr. 130/2005

Acte modificatoare
Hotararea Guvernului nr. 1254/2006
Hotararea Guvernului nr. 895/2008
Hotararea Guvernului nr. 712/2009

Modificarile si completarile efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. In fata fiecarei modificari sau completari este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiva, în forma #M1, #M2 etc.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 143 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

click pentru document in format PDF