HOTARARE   Nr. 301 din 11 aprilie 2012
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

Act de baza
Hotararea Guvernului nr. 301/2012

Acte modificatoare
Hotararea Guvernului nr. 1017/2013
Hotararea Guvernului nr. 361/2014

Modificarile si completarile efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. In fata fiecarei modificari sau completari este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiva, in forma #M1, #M2 etc.

Tinand cont de dispozitiile art. 11 din Hotararea Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile ulterioare,
in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, precum si al art. 5 si 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

download document integral in format PDF