HOTARARE Nr. 935 din 22 august 2007
privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie
EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 578 din 23 august 2007

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 22 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

click pentru document in format PDF