INSTRUCŢIUNI  Nr. 9 din  1 februarie 2013
privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor*)
EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 164 bis  din 27 martie 2013

*) Instructiunile nr. 9/2013 au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 27 martie 2013 si sunt reproduse si in acest numar bis.

Avand in vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
in temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite urmatoarele instructiuni:

 

Instructiuni nr. 9
click pentru document in format PDF

Grile evaluare risc securitate fizica
click pentru document in format excell