LEGE   Nr. 295 din 28 iunie 2004    *** Republicata
privind regimul armelor si al munitiilor
EMITENT:      PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 425 din 10 iunie 2014

*) Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012 si rectificata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificarile ulterioare, dându-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 295/2004 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 814 din 17 noiembrie 2011 si a mai fost modificata prin Legea nr. 288/2011 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 892 din 16 decembrie 2011.

click pentru document in format PDF