LEGE   Nr. 333 din  8 iulie 2003    *** Republicata
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 189 din 18 martie 2014

*) Republicata in temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificarile ulterioare, dându-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, iar ulterior a mai fost modificata si completata prin:

– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate si pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 10 martie 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 151/2005, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 25 mai 2005;

– Legea nr. 9/2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007;

– Legea nr. 40/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 9 martie 2010;

– Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificata, cu modificarile ulterioare.

 

download document integral in format PDF